Arhitektura

ARHITEKTUR​A IN NOTRANJE OBLIKOVANJE
Ne glede na to, ali želite zgraditi velik industrijski objekt, ali pa samo prenoviti mansardno stanovanje – še pred začetkom načrtovanja se vsak investitor spopade z vrsto vprašanj in dvomov. Ne dovolite si, da bi začetne težave zamajale vašo željo po novi investiciji. Že na tej točki vam lahko pomagamo ​mi​.

V projektivnem delu našega biroja pripravljamo vse vrste ​projektne dokumentacije:​

 • idejne zasnove,
 • idejne projekte,
 • projekte za gradbeno dovoljenje (za pridobitev gradbenega dovoljenja),
 • projekte za izvedbo,
 • projekte izvedenih del (za pridobitev uporabnega dovoljenja),
 • projekte notranje opreme

AMPAK, KAKO SPLOH ZAČETI?

Na prvem sestanku bomo skupaj predelali želje in možnosti, predvsem pa vas soočili z vsemi detajli, na katere morate biti pozorni pri načrtovanju. V ​izziv nam je predstaviti nove možnosti in vam ​pomagati d​o popolne funkcionalne zasnove, ki je za kvaliteto bivanja in delovanja v objektu najbolj pomembna.

V nadaljevanju izdelamo ​idejno zasnovo,​ v kateri izrišemo tlorise in prereze objekta ter situacijo na gradbeni parceli. V kolikor je za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, po potrditvi idejne zasnove pričnemo s pridobivanjem projektnih pogojev.

V ​idejnem projektu​ načrt izpopolnimo in izdelamo ​vizualizacije,​ ki so z vidika naročnika zelo pomembne, saj si tako najbolj predstavlja oblikovno zasnovo objekta ter njegovo umestitev v prostor. Pri vizualizacijah notranje opreme se že vidi končni izgled prostora, vključno z izbranimi materiali in barvno shemo.

KAJ PA DOLGOTRAJEN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA?

Po potrditvi idejne zasnove je vse delo prepuščeno nam. Začnemo s pridobivanjem soglasij in izdelavo vodilne mape ter pripadajočih načrtov. Vso komunikacijo s soglasodajalci in upravno enoto vodimo mi in vas s pridobljenimi informacijami tudi redno seznanjamo. Naša prednost je predvsem v ​izkušnjah s​ pridobivanjem gradbenih dovoljenj za vse vrste objektov, kar čas postopkov bistveno skrajša.

Kljub temu, da vas s ​projektom za gradbeno dovoljenje​ ne obremenjujemo, naj vam predstavimo, katere so obvezne vsebine projekta:

 • elaborat geodetske izmere (je izhodišče projektiranja)
 • vodilna mapa (vsebuje splošne podatke o objektu, soglasja, prikazuje skladnost projekta s prostorskimi zahtevami in izkaze)
 • načrt arhitekture
 • načrt rušitve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij (za enostanovanjske objekte je potrebna samo izjava odgovornega projektanta)
 • načrt električnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben, pogosto pa ga zahteva distributer električne energije za pridobitev njihovega soglasja)
 • načrt strojnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben)
 • tehnološki načrt (v primeru industrijskega objekta)
 • elaborat požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Seveda je vsak objekt specifičen glede svojega namena in lokacije, zato je potrebno včasih pri projektu izdelati še kakšen drug elaborat, načrt ali študijo, sploh če se nahaja na vodovarstvenem, kulturnovarstvenem ali kakšnem drugem območju varovanja. Z vsemi dodatnimi zahtevami vas seznanimo po preučitvi vaše lokacije in še pred začetkom izdelovanja projekta za gradbeno dovoljenje.

Med čakanjem na gradbeno dovoljenje začnemo z izdelovanjem podrobnejših načrtov za izvedbo. Investitorjem velikokrat poudarjamo, da je natančno izdelan ​projekt za izvedbo​ ključ do kakovostne in čim bolj ekonomične gradnje. Glavni sestavini projekta so načrti arhitekture v večjem merilu in z vsemi detajli ter ​popis ​gradbeno obrtniških del. S popisom se pred začetkom gradnje pridobi ponudbe izvajalcev in izbere najprimernejšega. Čeprav se zdi investitorjem projekt za izvedbo včasih samo nepotreben dodaten strošek, lahko že z izborom prvega izvajalca ​prihranimo ​celotno vrednost takega načrta! Projekt za izvedbo dopolnjujemo še z načrti gradbenih konstrukcij ter strojnih in elektro inštalacij.

Po izdelanem projektu za izvedbo se gradnja lahko začne. Pred začetkom uporabe novega objekta je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje in narediti še ​projekt izvedenih del.​ Za enostanovanjske in nezahtevne objekte uporabno dovoljenje ni potrebno.

OBVEZNE VSEBINE PROJEKTA

 • elaborat geodetske izmere (je izhodišče projektiranja)
 • vodilna mapa (vsebuje splošne podatke o objektu, soglasja, prikazuje skladnost projekta s prostorskimi zahtevami in izkaze)
 • načrt arhitekture
 • načrt rušitve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij (za enostanovanjske objekte je potrebna samo izjava odgovornega projektanta)
 • načrt električnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben, pogosto pa ga zahteva distributer električne energije za pridobitev njihovega soglasja)
 • načrt strojnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben)
 • tehnološki načrt (v primeru industrijskega objekta)
 • elaborat požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

PRENOVITI NAMERAVAM ​STANOVANJE,​ KATERI PROJEKTI SO OBVEZNI?

Pri prenovah stanovanja, apartmajev in drugih delov večjih objektov izdelamo idejni projekt z vizualizacijami, pogledi in tlorisi vseh prostorov ter v poznejši fazi tudi delavniške načrte za notranjo opremo. V kolikor so potrebne rušitve sten, se pred tem o ustreznosti posegov pogovorimo s statikom.

IMAM ODLOČBO ZA RUŠENJE ČRNE GRADNJE, KAJ LAHKO STORIM?

Zaradi specifike problema takšne projekte vedno obravnavamo ​prednostno.​ Za legalizacijo objekta in preprečitev izvršitve rušenja je potrebno izdelati projekt za gradbeno dovoljenje in pridobiti gradbeno dovoljenje. Postopek se lahko zakomplicira samo v primeru, da objekt ni v skladu s prostorskimi zahtevami.

Po pregledu vaše dokumentacije lahko ocenimo, kakšne so možnosti za pridobitev vseh soglasij in dovoljenja.

Na prvem sestanku bomo skupaj predelali želje in možnosti, predvsem pa vas soočili z vsemi detajli, na katere morate biti pozorni pri načrtovanju. V ​izziv nam je predstaviti nove možnosti in vam ​pomagati d​o popolne funkcionalne zasnove, ki je za kvaliteto bivanja in delovanja v objektu najbolj pomembna.

V nadaljevanju izdelamo ​idejno zasnovo,​ v kateri izrišemo tlorise in prereze objekta ter situacijo na gradbeni parceli. V kolikor je za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, po potrditvi idejne zasnove pričnemo s pridobivanjem projektnih pogojev.

V ​idejnem projektu​ načrt izpopolnimo in izdelamo ​vizualizacije,​ ki so z vidika naročnika zelo pomembne, saj si tako najbolj predstavlja oblikovno zasnovo objekta ter njegovo umestitev v prostor. Pri vizualizacijah notranje opreme se že vidi končni izgled prostora, vključno z izbranimi materiali in barvno shemo.

Po potrditvi idejne zasnove je vse delo prepuščeno nam. Začnemo s pridobivanjem soglasij in izdelavo vodilne mape ter pripadajočih načrtov. Vso komunikacijo s soglasodajalci in upravno enoto vodimo mi in vas s pridobljenimi informacijami tudi redno seznanjamo. Naša prednost je predvsem v ​izkušnjah s​ pridobivanjem gradbenih dovoljenj za vse vrste objektov, kar čas postopkov bistveno skrajša.

Kljub temu, da vas s ​projektom za gradbeno dovoljenje​ ne obremenjujemo, naj vam predstavimo, katere so obvezne vsebine projekta:

 • elaborat geodetske izmere (je izhodišče projektiranja)
 • vodilna mapa (vsebuje splošne podatke o objektu, soglasja, prikazuje skladnost projekta s prostorskimi zahtevami in izkaze)
 • načrt arhitekture
 • načrt rušitve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij (za enostanovanjske objekte je potrebna samo izjava odgovornega projektanta)
 • načrt električnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben, pogosto pa ga zahteva distributer električne energije za pridobitev njihovega soglasja)
 • načrt strojnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben)
 • tehnološki načrt (v primeru industrijskega objekta)
 • elaborat požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Seveda je vsak objekt specifičen glede svojega namena in lokacije, zato je potrebno včasih pri projektu izdelati še kakšen drug elaborat, načrt ali študijo, sploh če se nahaja na vodovarstvenem, kulturnovarstvenem ali kakšnem drugem območju varovanja. Z vsemi dodatnimi zahtevami vas seznanimo po preučitvi vaše lokacije in še pred začetkom izdelovanja projekta za gradbeno dovoljenje.

Med čakanjem na gradbeno dovoljenje začnemo z izdelovanjem podrobnejših načrtov za izvedbo. Investitorjem velikokrat poudarjamo, da je natančno izdelan ​projekt za izvedbo​ ključ do kakovostne in čim bolj ekonomične gradnje. Glavni sestavini projekta so načrti arhitekture v večjem merilu in z vsemi detajli ter ​popis ​gradbeno obrtniških del. S popisom se pred začetkom gradnje pridobi ponudbe izvajalcev in izbere najprimernejšega. Čeprav se zdi investitorjem projekt za izvedbo včasih samo nepotreben dodaten strošek, lahko že z izborom prvega izvajalca ​prihranimo ​celotno vrednost takega načrta! Projekt za izvedbo dopolnjujemo še z načrti gradbenih konstrukcij ter strojnih in elektro inštalacij.

Po izdelanem projektu za izvedbo se gradnja lahko začne. Pred začetkom uporabe novega objekta je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje in narediti še ​projekt izvedenih del.​ Za enostanovanjske in nezahtevne objekte uporabno dovoljenje ni potrebno.

 • elaborat geodetske izmere (je izhodišče projektiranja)
 • vodilna mapa (vsebuje splošne podatke o objektu, soglasja, prikazuje skladnost projekta s prostorskimi zahtevami in izkaze)
 • načrt arhitekture
 • načrt rušitve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij (za enostanovanjske objekte je potrebna samo izjava odgovornega projektanta)
 • načrt električnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben, pogosto pa ga zahteva distributer električne energije za pridobitev njihovega soglasja)
 • načrt strojnih inštalacij (za enostanovanjske objekte ni potreben)
 • tehnološki načrt (v primeru industrijskega objekta)
 • elaborat požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Pri prenovah stanovanja, apartmajev in drugih delov večjih objektov izdelamo idejni projekt z vizualizacijami, pogledi in tlorisi vseh prostorov ter v poznejši fazi tudi delavniške načrte za notranjo opremo. V kolikor so potrebne rušitve sten, se pred tem o ustreznosti posegov pogovorimo s statikom.

Zaradi specifike problema takšne projekte vedno obravnavamo ​prednostno.​ Za legalizacijo objekta in preprečitev izvršitve rušenja je potrebno izdelati projekt za gradbeno dovoljenje in pridobiti gradbeno dovoljenje. Postopek se lahko zakomplicira samo v primeru, da objekt ni v skladu s prostorskimi zahtevami.

Po pregledu vaše dokumentacije lahko ocenimo, kakšne so možnosti za pridobitev vseh soglasij in dovoljenja.