Arhitektura

ARHITEKTUR​A IN NOTRANJE OBLIKOVANJE
Ne glede na to, ali želite zgraditi velik industrijski objekt, ali pa samo prenoviti mansardno stanovanje – še pred začetkom načrtovanja se vsak investitor spopade z vrsto vprašanj in dvomov. Ne dovolite si, da bi začetne težave zamajale vašo željo po novi investiciji. Že na tej točki vam lahko pomagamo ​mi​.

V projektivnem delu našega biroja pripravljamo vse vrste ​projektne dokumentacije:​

 • idejne zasnove,
 • idejne projekte,
 • projekte za gradbeno dovoljenje (za pridobitev gradbenega dovoljenja),
 • projekte za izvedbo,
 • projekte izvedenih del (za pridobitev uporabnega dovoljenja),
 • projekte notranje opreme

AMPAK, KAKO SPLOH ZAČETI?

Na prvem sestanku bomo skupaj predelali želje in možnosti, predvsem pa vas soočili z vsemi detajli, na katere morate biti pozorni pri načrtovanju. V ​izziv nam je predstaviti nove možnosti in vam ​pomagati d​o popolne funkcionalne zasnove, ki je za kvaliteto bivanja in delovanja v objektu najbolj pomembna.

V nadaljevanju izdelamo ​idejno zasnovo,​ v kateri izrišemo tlorise in prereze objekta ter situacijo na gradbeni parceli. V kolikor je za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, po potrditvi idejne zasnove pričnemo s pridobivanjem projektnih pogojev.

V ​idejnem projektu​ načrt izpopolnimo in izdelamo ​vizualizacije,​ ki so z vidika naročnika zelo pomembne, saj si tako najbolj predstavlja oblikovno zasnovo objekta ter njegovo umestitev v prostor. Pri vizualizacijah notranje opreme se že vidi končni izgled prostora, vključno z izbranimi materiali in barvno shemo.

KAJ PA DOLGOTRAJEN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA?

Po potrditvi idejne zasnove (IZP) je vse delo prepuščeno nam. Najprej izdelamo mapo z lokacijskimi prikazi na geodetskem posnetku in začnemo s pridobivanjem projektnih pogojev. Vso komunikacijo s mnenjedajalci, soglasodajalci in kasneje z upravno enoto vodimo mi in vas s pridobljenimi informacijami tudi redno seznanjamo. Naša prednost je predvsem v izkušnjah s pridobivanjem gradbenih dovoljenj za vse vrste objektov, kar čas postopkov bistveno skrajša.

Po pridobitvi projektnih pogojev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Mapa poleg splošnih podatkov o gradnji vsebuje še tehnično poročilo, lokacijske prikaze in grafične prikaze objekta v merilu 1:100. 

Seveda je vsak objekt specifičen glede svojega namena in lokacije, zato je potrebno včasih pri projektu izdelati še kakšen dodaten elaborat, načrt ali študijo, sploh če se nahaja na vodovarstvenem, kulturnovarstvenem ali kakšnem drugem območju varovanja. Z vsemi dodatnimi zahtevami vas seznanimo po preučitvi vaše lokacije in pridobitvi projektnih pogojev.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja začnemo z izdelovanjem projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Investitorjem velikokrat poudarjamo, da je natančno izdelan PZI​ ključ do kakovostne in čim bolj ekonomične gradnje. 

Obvezne vsebine projekta so:

 • načrt arhitekture
 • načrt ruštve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij 
 • načrt električnih inštalacij 
 • načrt strojnih inštalacij 
 • načrt požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Pomembna sestavina projekta PZI je natančen popis gradbeno obrtniških del, instalacij in zunanje ureditve. S popisom se pred začetkom gradnje pridobi ponudbe izvajalcev in izbere najprimernejšega. Čeprav se zdi investitorjem projekt za izvedbo včasih samo nepotreben dodaten strošek, lahko že z izborom pravega izvajalca prihranimo celotno vrednost takega načrta! 

Po izdelanem projektu za izvedbo se na podlagi prijave začetka gradnje gradnja lahko začne. 

Po končanih delih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in pridobiti uporabno dovoljenje, ki je pogoj za določitev hišne številke. V kolikor med gradnjo ni prišlo do odstopanj od DGD in PZI dokumentacije, predstavljajo dokumentacijo PID samo izjave vseh udeležencev pri gradnji. 

OBVEZNE VSEBINE PROJEKTA

 • načrt arhitekture
 • načrt ruštve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt električnih inštalacij
 • načrt strojnih inštalacij
 • načrt požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

PRENOVITI NAMERAVAM ​STANOVANJE,​ KATERI PROJEKTI SO OBVEZNI?

Pri prenovah stanovanja, apartmajev in drugih delov večjih objektov izdelamo idejni projekt z vizualizacijami, pogledi in tlorisi vseh prostorov ter v poznejši fazi tudi delavniške načrte za notranjo opremo. V kolikor so potrebne rušitve sten, se pred tem o ustreznosti posegov pogovorimo s statikom. Za večja dela, ki posegajo v nosilno konstrukcijo stavbe, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

MOJ OBJEKT NIMA GRADBENEGA DOVOLJENJA OZ. NI ZGRAJEN V SKLADU Z NJIM, KAJ LAHKO STORIM?

Zaradi specifike problema takšne projekte vedno obravnavamo prednostno. Gradbeni zakon omogoča različne vrste legalizacije, zato nam pošljite v pregled dokumentacijo, s katero razpolagate in predstavili vam bomo, kakšne so možnosti, da vaš objekt legalizirate. 

Urejena dovoljenja so predpogoj za izvajanje dodatnih del na vašem objektu, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje (rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti) ter za uspešno prodajo objekta.

Na prvem sestanku bomo skupaj predelali želje in možnosti, predvsem pa vas soočili z vsemi detajli, na katere morate biti pozorni pri načrtovanju. V ​izziv nam je predstaviti nove možnosti in vam ​pomagati d​o popolne funkcionalne zasnove, ki je za kvaliteto bivanja in delovanja v objektu najbolj pomembna.

V nadaljevanju izdelamo ​idejno zasnovo,​ v kateri izrišemo tlorise in prereze objekta ter situacijo na gradbeni parceli. V kolikor je za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, po potrditvi idejne zasnove pričnemo s pridobivanjem projektnih pogojev.

V ​idejnem projektu​ načrt izpopolnimo in izdelamo ​vizualizacije,​ ki so z vidika naročnika zelo pomembne, saj si tako najbolj predstavlja oblikovno zasnovo objekta ter njegovo umestitev v prostor. Pri vizualizacijah notranje opreme se že vidi končni izgled prostora, vključno z izbranimi materiali in barvno shemo.

Po potrditvi idejne zasnove (IZP) je vse delo prepuščeno nam. Najprej izdelamo mapo z lokacijskimi prikazi na geodetskem posnetku in začnemo s pridobivanjem projektnih pogojev. Vso komunikacijo s mnenjedajalci, soglasodajalci in kasneje z upravno enoto vodimo mi in vas s pridobljenimi informacijami tudi redno seznanjamo. Naša prednost je predvsem v izkušnjah s pridobivanjem gradbenih dovoljenj za vse vrste objektov, kar čas postopkov bistveno skrajša.

Po pridobitvi projektnih pogojev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Mapa poleg splošnih podatkov o gradnji vsebuje še tehnično poročilo, lokacijske prikaze in grafične prikaze objekta v merilu 1:100. 

Seveda je vsak objekt specifičen glede svojega namena in lokacije, zato je potrebno včasih pri projektu izdelati še kakšen dodaten elaborat, načrt ali študijo, sploh če se nahaja na vodovarstvenem, kulturnovarstvenem ali kakšnem drugem območju varovanja. Z vsemi dodatnimi zahtevami vas seznanimo po preučitvi vaše lokacije in pridobitvi projektnih pogojev.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja začnemo z izdelovanjem projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Investitorjem velikokrat poudarjamo, da je natančno izdelan PZI​ ključ do kakovostne in čim bolj ekonomične gradnje. 

Obvezne vsebine projekta so:

 • načrt arhitekture
 • načrt ruštve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij 
 • načrt električnih inštalacij 
 • načrt strojnih inštalacij 
 • načrt požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Pomembna sestavina projekta PZI je natančen popis gradbeno obrtniških del, instalacij in zunanje ureditve. S popisom se pred začetkom gradnje pridobi ponudbe izvajalcev in izbere najprimernejšega. Čeprav se zdi investitorjem projekt za izvedbo včasih samo nepotreben dodaten strošek, lahko že z izborom pravega izvajalca prihranimo celotno vrednost takega načrta! 

Po izdelanem projektu za izvedbo se na podlagi prijave začetka gradnje gradnja lahko začne. 

Po končanih delih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in pridobiti uporabno dovoljenje, ki je pogoj za določitev hišne številke. V kolikor med gradnjo ni prišlo do odstopanj od DGD in PZI dokumentacije, predstavljajo dokumentacijo PID samo izjave vseh udeležencev pri gradnji. 

 • načrt arhitekture
 • načrt ruštve (v primeru, da je na gradbeni parceli objekt, ki ga bo potrebno pred novimi deli porušiti)
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt električnih inštalacij
 • načrt strojnih inštalacij
 • načrt požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • elaborat zaščite pred hrupom

Pri prenovah stanovanja, apartmajev in drugih delov večjih objektov izdelamo idejni projekt z vizualizacijami, pogledi in tlorisi vseh prostorov ter v poznejši fazi tudi delavniške načrte za notranjo opremo. V kolikor so potrebne rušitve sten, se pred tem o ustreznosti posegov pogovorimo s statikom. Za večja dela, ki posegajo v nosilno konstrukcijo stavbe, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Zaradi specifike problema takšne projekte vedno obravnavamo prednostno. Gradbeni zakon omogoča različne vrste legalizacije, zato nam pošljite v pregled dokumentacijo, s katero razpolagate in predstavili vam bomo, kakšne so možnosti, da vaš objekt legalizirate. 

Urejena dovoljenja so predpogoj za izvajanje dodatnih del na vašem objektu, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje (rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti) ter za uspešno prodajo objekta.