Poslovno-proizvodni objekt

Poslovno proizvodni objekt v obliki črke U je tlorisnih dimenzij 62,83 x 55,49 m. Objekt bo nepodkleten. Na notranjem dvorišču objekta bodo pod nadstreškom nakladalne rampe za tovorna vozila. Ob jugovzhodnem kraku osrednjega objekta bo manjši pomožni servisni objekt dimenzij 16,57 x 8,80 m.

V objektu bo obrat za predelavo in pakiranje sira, proizvodnja kremnih izdelkov (čokoladni namazi, lešnikove kreme, itd.) in proizvodnja praškastih artiklov (mešanice za pečenje slaščic, itd.). Del objekta bo namenjen tudi skladiščenju in prepakiranju takih artiklov. Vsi trije obrati so med seboj strogo ločeni. V objektu bo skupno okoli 1340 paletnih mest. Neto kvadratura pritličja je 2.535,01 m2, neto kvadratura nadstropja je 725,72 m2.

V servisnem objektu se bodo izvajala manjša popravila kombijev za dostavo in druga tehnična opravila. Neto kvadratura pomožnega objekta je 133,38 m2.