Objekt Kresnička

Večstanovanjski objekt v Ljubljani.