Hiša P

Na investitorjevi gradbeni parceli se trenutno nahajata dva stara stanovanjska objekta, namenjena rušitvi. Na njunem mestu bo nastal nov dvostanovanjski objekt za mlado družino in starejšo družinsko članico. Posebno pozornost pri zasnovi objekta smo posvetili medgeneracijskim razlikam med uporabniki novega objekta ter problemu bližine avtoceste, ki povzroča prekomeren hrup.

Da bi se izognili negativnim vplivom avtoceste, smo objekt zasnovali v obliki kletne etaže z malo galerijo v pritličnem delu. V smeri proti avtocesti smo relief nasuli in oblikovali terasasto, s čimer se je objekt v celoti skril v zavetje pred hrupom. Umaknjen je tudi pritlični del, ki je glede na kletno etažo pomaknjen proti vzpetini za objektom. Kletna etaža je pokrita z ravno ozelenjeno streho, ki predstavlja trend v sodobnem arhitekturnem oblikovanju, v našem primeru pa objekt zlije s hribom, iz katerega izstopa le monumentalen pritličen del z enokapno streho in enotnim ovojem. Objekt ima dva dostopa z javne ceste, s čimer sta dve stanovanjski enoti popolnoma ločeni. Na ta način dve generaciji živita v istem objektu in imata možnost medsebojnega sodelovanja, kljub temu pa imata vsaka svoj del zasebnosti. Temu je prilagojena tudi zunanja ureditev, saj med terasami stanovanjskih enot vpeljemo ozelenjeno klančino, ki je hkrati tudi zunanja pot do pritlične etaže. Nova zelena linija posnema prvotno stanje reliefa pred posegom. Razporeditev prostorov v kletni etaži je zelo premišljena in je podrejena povezavam med prostori in obema stanovanjskima enotama ter položaju naravne svetlobe, ki je zaradi vkopanosti etaže omejena. Z bivalnimi prostori v kletni etaži na nivoju terena smo se izognili vsem stopniščem, ki bi lahko omejevali gibanje starejši osebi. Na severu se v dolžini obeh stanovanjskih enot nahajajo kletni prostori za vse uporabnike v skupni izmeri 64,03 m2.
Zahodno stran objekta zavzema stanovanjska enota za eno osebo. Vhod je z lastnega dvorišča v predprostor z garderobnimi omarami. Skozi predprostor vstopimo v velik bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Vsa svetloba prehaja v prostor z zahodne smeri.
V severnem delu sta še spalnica z visokim oknom in kopalnica. Neto površina te stanovanjske enote je 64,35 m2. Ostali del objekta je namenjen mladi družini. Skozi predprostor na vzhodni strani objekta vstopijo v predprostor s klopjo in garderobno omaro. Steklena drsna vrata povezujejo predprostor z bivalnim prostorom. V središču prostora je širok kamin, ki je hkrati mejnik in povezava med dnevno sobo in jedilnico. Celotna južna stena in del vzhodne sta zastekljeni, a so morebitne težave s pregrevanjem prostora rešene z globokim nadstreškom. V severnem delu bivalnega prostora je odprto stopnišče, ki vodi v galerijo. Za stopniščem sta urejena delovni kotiček ter dostop do shrambe v kletnem delu. Pod stopniščem je tudi vhod v spalnico. V zahodnem delu te stanovanjske enote so zasebni in spalni prostori. Ob južni fasadi sta obe otroški sobi in garderoba z likalnico, na severnem delu pa sta utility in kopalnica. Kletni del stanovanja mlade družine meri 153,50 m2. V pritličnem delu, galeriji, je velik odprt prostor in majhna kopalnica. V primeru potrebe po dodatnih prostorih je možno prostor tudi pregraditi. Površina galerije je 47,67 m2. Previsni del galerije služi kot nadstrešek nad glavnim vhodom v kletni etaži.